Ime operacije: RONDALL&COOK gardern kitchen in nakup nove tehnološke opreme.

Glavni namen in cilj operacije: Razvoj novega izdelka (Gardern kitchen – RONDALL&COOK) za vstop na trg zunanje kuhinjske opreme stanovanjskih in drugih objektov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si